Norwegian and English: Kome Til deg i Tidende

  Research output: Chapter in Book/Report/Published conference proceedingChapterpeer-review

  Abstract

  Edited Interview with Jeremy Millar and Alec Finlay. Publication edited by curator Lars Sture (Bergen/London) and Anne-Marie Creamer (London, Wimbledon and Camberwell College of Art University of the Arts). Contributions by Adam Chodzko, Bob and Roberta Smith, Tania Kovats, Julie Verhoeven, Alex Hartley. Sogn and Fjordane Art Museum, Norway.

  Sogn og Fjordane Kunstmuseum opnar nytt museumsbygg og dette nyhende vert spreidd gjennom publikasjonen Kome til deg i Tidende.

  Kome til deg i Tidende skal ut til alle husstandar i Sogn og Fjordane. Fram mot museumsopninga i Førde 8.september, 2012 er det planlagt to utgåver. Kunstnarar og skribentar har bidratt og samarbeidd til publikasjonane. Me vonar at Kome til deg i Tidende skal vera med å finne nye måtar å utvikle museet på og å styre det mot nye vegar og mogeligheiter i Sogn og Fjordane så vel som ute i verda.

  Kome til deg i Tidende i avisformatet si mosaikkform freistar finne innovative metodar til utforsking av regionen. Kunstnarar og skribentar avdekkjer og løfter fram nye historier, tilhøve og samanhengar som me meiner er viktige. Kome til deg i Tidende er og eit eksperiment i kva form ein kunstutstilling kan ha. Me trur at eit kunstprosjekt som kjem til kvar ein heim i fylket og innanfor alle stovedører kan vera ein verdifull måte å møte kunst på. Kome til deg i Tidende sine utgåver har ei seriøs men uhøgtidelege utforsking av to fundamentale proposisjonar: Kva er nytt?( What’s the News?) og Kvifor er du her? (Why are you Here?).

  Kva er nytt? ber med seg ei kjensle av noko som hastar, noko presserande. Svaret kjem an på ståstaden, om kva saker som er viktige for ein sjølv og eins omgivnader. Plassen ei avis gir til nyhende reflekterer redaksjonen sitt syn på kva som er viktig og kva lesaren bør finna viktig. Kva om alle sider ved nyhenda vert handsama likt, tenkte me. Den første utgåva av Kome til deg i Tidende svarer på dette ved å vera sett saman av berre førstesider. Kunstnarane og skribentane har svart på spørsmålet, Kva er nytt? med et bredt spenn av presserande nyhende. Førstesidene er ei destillert versjon av ymse nyhende, og historier som blir fortalt i denne utgåva vil utfolda seg vidare i neste nummer; Kvifor er du her?

  I denne utgåva av Kome til deg i Tidende erklærer Georg Arnestad at det nye Sogn og Fjordane Kunstmuseum vil vera “Eit museum til rett tid”; ei symbolsk fornying for regionen der eit glitrande kunstmuseum oppstår på tomta til det gamle meieriet. Men, åtvarer han, det vil være ein hårfin balanse mellom å vera ei drivkraft og ein inspirasjon for lokale kunstnarar og publikum såvel som internasjonale relasjonar.

  I ein annan artikkel skriv Hans Jakob Reite at Sogn og Fjordane kan samanliknast med ein “Småby på jorda”, og at plassering av fylket innanfor eit globalt perspektiv er ei viktig handling, der kunst og grublerier er nyttige verktøy. Hans ord er ei påminning om at det lokale og det eksterne, det lokale og det globale, i all sin kompleksitet er i konstant samspel – gjennom industri og handel, men og gjennom kulturell utveksling mellom folk..
  Original languageNorwegian
  Title of host publicationKome Til deg i Tidende
  Publication statusPublished - 1 Sept 2012

  Cite this